سدر پست جملات شرطی به طور کامل درباره جملات شرطی توضیح دادیم. در این پست به کلماتی می پردازیم که می توانند به جای if قرار بگیرند و جمله را همچنان شرطی کنند مانند should و were و had؛ همچنین به inversion در جملات شرطی هم می پردازیم. لطفا نخست 2 پست در بالا را […]

ادامه مطلب

در این پست آموزش می دهیم که Inversion چیست و اینکه Inversion در چه شرایطی و چگونه استفاده می شود. در واقع اینورژن (Inversion) یکی از قواعد مهم و پیچیده در گرامر انگلیسی است که به خصوص در در آموزش های کشورمان کمتر به آن پرداخته می شود. پس با ما باشید و با خواندن […]

ادامه مطلب