دیشکنری آنلاین، فرهنگ لغت و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی. کلیه کلمات درج شده در این صفحه متعلق به رشته روانشناسی هستند معانی و ترجمه های آنها بر اساس اصطلاحات تخصصی این رشته نوشته شده اند. شما می توانید از این اصطلاحات و معادل های شان برای ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی متون […]

ادامه مطلب