دیکشنری آنلاین، اصطلاحات تخصصی و فرهنگ لغت رشته حقوق. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته حقوق و معادل انگلیسی شان در این دیکشنری برای سهولت دانشجویان رشته حقوق گردآوری شده است. لازم به ذکر است کلیه کلمات و ترجمه های آنها متعلق به رشته حقوق هستند و بر اساس اصطلاحات این رشته نوشته شده اند. یعنی ممکن […]

ادامه مطلب