سدر پست جملات شرطی به طور کامل درباره جملات شرطی توضیح دادیم. در این پست به کلماتی می پردازیم که می توانند به جای if قرار بگیرند و جمله را همچنان شرطی کنند مانند should و were و had؛ همچنین به inversion در جملات شرطی هم می پردازیم. لطفا نخست 2 پست در بالا را […]

ادامه مطلب

در این پست به جمله های شرطی (یا همان Conditional Sentences) ها می پردازیم که یکی از پرکاربردترین گرامرهای زبان انگلیسی هستند. هر جمله شرطی، کاربرد خاص خودش را دارد و بسیار حیاتی است که به صورت صحیح و در جای مناسب استفاده شود، بنابراین دانستن دقیق انواع جملات شرطی بسیار ضروری است. در این […]

ادامه مطلب