No votes yet.
Please wait...

Bending of a rectangular plate with rotationally restrained edges under a concentrated force

 

چکیده

مسئله خمش ورق مستطیلی با لبه های محدود شده چرخشی تحت نیروی متمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. بر تعیین نیروهای جانبی و خیز تاکید شده است. این مسئله با برهم نهی روش های Navier کلاسیک و Levy حل می شود. روش های تحلیلی در خصوص مجموعه ها به ترتیب برای ورق های RSSS و RRSS و RSRS بدست آمده اند که R و S به ترتیب کنترل چرخشی و ساپورت ساده هستند. برخی از پارامترهای مهم طراحی مانند حداکثر خیز یا نیروی جانبی مورد بررسی قرار گرفته اند. تاثیر کنترل لبه بر این پارامترها نشان داده شده است.

 

Abstract

The bending problem of a rectangular plate with rotationally restrained edges under a con- centrated force is studied. An emphasis is placed on the determination of the corner forces and deflection. The problem is solved by superposition of classical Navier’s and Levy’s so- lutions. Analytic solutions in terms of series are obtained for RSSS, RRSS and RSRS plates, respectively, where R and S stand for rotational restraint and simple support, respectively. Some important design parameters such as maximum deflection and corner force are eval- uated. The effect of edge restraint on these parameters is illustrated.

 

مقدمه

ورق ها در کاربردهای مهندسی بسیار رایج هستند چون به عنوان مولفه های اجتناب ناپذیر در بسیاری از سازه ها عمل می کنند. پیشرفت عظیمی در تحقیقات درباره ورق ها در طول دهه های اخیر صورت گرفته است و این موضوع همچنان توجه زیادی را به خود جلب می کند. تئوری های رایج و کاربردهای عملی درباره ورق ها در برخی مونوگراف های شناخته شده موشکافی شده اند. یک دسته مهم شامل ورق های مستطیلی است که به طور گسترده ای به عنوان دروازه ها، پنجره ها، پل های slab، سقف ها و غیره استفاده می شوند. تحقیقات مختلفی درباره جنبه های مختلف ورق های مستطیلی انجام شده اند. یکی از آنها خمش ورق مستطیلی با لبه های کنترل شده مختلف است و به طور جامع مورد بحث قرار گرفته است مانند [8,9].

ورق های مستطیلی با کنترل ها در مقابل چرخش مهم هستند چون شرایط مرزی کلاسیک از جمله لبه های با ساپورت ساده و clamp شده می توانند به عنوان موارد حدی (شدیدی) دیده شوند در زمانی که سختی کنترل های چرخشی تمایل به ترتیب به صفر و بینهایت دارد. همچنین در عمل، شرایط مرزی که اغلب مواجه می شوند ساپورت هایی دارند که از لبه کنترل شده چرخشی تقلید می کنند. برای چنین ورقی، Johnson خمش ورقی را با چهار لبه ساپورت شده و یک لبه در معرض کنترل چرخشی تحلیل کرد. Gorman کمانش و حرکت آزاد ورق های مستطیلی بارگذاری شده درون صفحه ای را با کنترل های لبه چرخشی مخالف توسط برهم نهی گشتاورها متناسب با درجه چرخش لبه بررسی کرد. در تحقیق دیگری، Gorman حرکت آزاد ورقی مستطیلی با دو clamp توزیع شده متقارن در امتداد یک لبه را بررسی کرد، و یک روش Levy ورقی در معرض گشتاور لبه را برای خنثی کردن تاثیر لبه clamp  شده ارائه کرد. Li مجموعه روش هایی برای حرکت عرضی ورق های مستطیلی با ساپورت های الاستیک عمومی ارائه کرد. تحقیقات دیگر درباره کمانش محلی یا حرکت آزاد ورق های کنترل شده چرخشی هستند. Meleshko خمش یک ورق clamp شده مستطیلی الاستیک را در [17] بررسی کرد. به خصوص، برای خمش استاتیک ورق های مستطیلی، Wang اخیرا نیروهای جانبی در گوشه ها را ارزیابی کرد زمانی که ورقی مستطیلی در معرض فشار یکپارچه است. لازم به ذکر است که تحقیقات درباره تاثیر بار متمرکز بر ورق مستطیلی کنترل شده چرخشی همچنان ناکافی است، به خصوص برای نیروهای جانبی به دلیل باری که به طور تصادفی قرار گرفته است. به علاوه، روش بار متمرکز بسیار عالی است چون می تواند به عنوان تابع Green برای حل برای دیگر بارهای توزیع شده استفاده شود.

در این مقاله، ورقی مستطیلی با کنترل چرخشی تصادفی در 4 لبه مورد بررسی قرار گرفته است. روشی مجموعه ای زمانی که ورق در معرض باری متمرکز در هر مکانی است توسط برهم نهی بدست می آید. نتایج تحلیلی برای ورق مستطیلی به ترتیب با یک لبه کنترل شده چرخشی و سه لبه دیگر با ساپورت ساده (ورق RSSS)، دو لبه کنترل شده چرخشی مخالف (متضاد) و بقیه لبه ها با ساپورت ساده (ورق RSRS)، و دو لبه کنترل شده چرخشی مجاور و دو لبه دیگر با ساپورت ساده (RRSS) ارائه شده اند. یک مثال تصویری برای ورق RSSS در معرض نیروی نقطه ای داده شده است. پارامترهای طراحی مهم مانند حداکثر خیز و نیروی جانبی محسابه شده اند. نتایج عددی برای نمایش گرافیکی اینکه چگونه کنترل لبه ، این پارامترها را تحت تاثیر قرار می دهد محاسبه شده اند.

 

 

عنوان مقاله به انگلیسی Bending of a rectangular plate with rotationally restrained edges under a concentrated force
عنوان مقاله (ترجمه شده) خمش ورق مستطیلی با لبه های محدود شده چرخشی تحت نیروی متمرکز
تعداد صفحات و کلمات ترجمه  24 صفحه ، 3600 کلمه
 دانلود رایگان مقاله انگلیسی  کلیک کنید
 قیمت ترجمه مقاله  13 هزار تومان
برای خرید ترجمه این مقاله به طور کامل، روی دکمه “خرید” در پایین کلیک کنید.

 

RIAL 130,000 – خرید
No votes yet.
Please wait...

بدون دیدگاه

شما اولین دیدگاه را ثبت کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا پیغام خود را وارد کنید.