Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

افرادی که توانایی و تمایل به دردآمد زایی از طریق بازاریابی برای ترجمه را دارند می توانند با ما همکاری کنند. این طرح به خصوص برای دانشجویان می تواند منبع درآمد خوبی باشد. 

به این صورت که اگر شما دانشجو هستید، در دانشگاه تان به روشهای دلخواه خودتان (برای مثال پخش تراکت یا چسباندن آگهی) سفارش ترجمه می گیرید و برای ما ارسال می کنید و نسبت به مقدار حجم آن ترجمه و هزینه دریافتی، 30% پورسانت دریافت می کنید. به این ترتیب بدون اینکه کاری انجام داده باشید و یا وقت صرف کرده باشید درآمد کسب می کنید. 

لازم به ذکر است فقط خودتان واسطه بین ما و شخص سفارش دهنده می باشید. یعنی شما فایل و پول را از آن فرد می گیرید (مقدار پورسانت خودتان را بر می دارید) و به ما می دهید، سپس ما فایل ترجمه شده را به شما می دهیم و شما برای آن فرد ارسال می کنیم. بدین ترتیب ما هیچ گونه ارتباطی با مشتری شما نخواهیم داشت و صرفا شما پل ارتباطی خواهید بود. 

با اندکی فعالیت و خلاقیت به راحتی می توانید از طریق برای خودتان درآمد کسب کنید. بسته به میزان فعالیت و تبلیغات می توانید مقدار درآمد و سودتان را تعیین کنید.

برای اطلاعات بیشتر یا همکاری با شماره یا تلگرام زیر تماس حاصل کنید:

09015548044

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...