Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait...

در این پست Clause را جملات انگلیسی توضیح می دهیم و تعریف می کنیم که independent clause (یا clause مستقل) و dependent clause (یا clause وابسته) چه هستند. لازم به ذکر است کلمه clause در فارسی معادل دقیقی ندارد و باید با همین اصطلاح انگلیسی اش آن را نامید.

 

Clause چیست؟

یک clause به گروهی از کلمات گفته می شود که فعل اصلی (verb) و فاعل (subject) داشته باشد.

clause ها به دو دسته تقسیم می شوند: clause مستقل و clause وابسته.

 

independent clause (یا clause مستقل)

clause مستقل، یک موضوع را به طور کامل توضیح می دهد. طوری که به تنهایی با معنی است و می تواند تنها آورده شود.

این نوع به اختصار IC نیز نامیده می شود.

 

dependent clause (یا clause وابسته)

clause وابسته معمولا از قسمتی از جمله پشتیبانی می کند و این clause به خودی خود جمله با معنایی نیست و نمی تواند به تنهایی استفاده شود. به عبارت دیگر، این نوع clause یک مکمل است و حتما باید همراه با یک clause مستقل باشد.

این نوع به اختصار DC نیز نامیده می شود.

نکته: clause های وابسته، همچنین subordinate clause هم نامیده می شوند و یکی هستند.

 

مثال:

1- Tara ate an apple after she watched the news.

در مثال شماره 1، عبارت آبی رنگ (Tara ate an apple) از نوع clause مستقل است. چون به تنهایی با معنی است. اما عبارت قرمز رنگ (after she watched the news) از نوع clause وابسته است و به تنهایی معنی ندارد بنابراین حتما باید همراه با یک clause مستقل آورده شود.

2- Even though his mother was a driving instructor, my cousin failed his driving test six times.

در مثال 2، عبارت آبی رنگ (my cousin failed his driving test six times) از نوع clause مستقل است. و عبارت قرمز رنگ (Even though his mother was a driving instructor) از نوع clause وابسته است.

Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait...

بدون دیدگاه

شما اولین دیدگاه را ثبت کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا پیغام خود را وارد کنید.