Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...

در این پست اصول نامه نگاری به خصوص ارسال ایمیل های رسمی به زبان انگلیسی را آموزش می دهیم. همچنین عبارات و جملات رسمی برای آغاز و پایان نامه ها و ایمیلتان آموزش می دهیم. با استفاده از این پست مختصر و مفید، از این پس ایمیل ها و نامه های رسمی تان را بسیار راحتتر و مطمئن تر و صحیح تر خواهید نوشت.

نکته: در این پست فرض شده مخاطب ایمیل تان آقا است و Sir یا Mr استفاده کردیم، اگر مخاطب شما خانم است از Madam یا Mrs استفاده کنید.

خطاب قرار دادن خواننده (یا Salutation)

اولین عبارت در هر ایمیل، باید با نام آوردن مخاطبتان (کسی که به او ایمیل یا نامه می زنید) باشد. در نامه های رسمی از کلمه Dear استفاده می کنیم.

1- “Dear Mr. Smith”

2- “Dear sir” (برای زمانی که نام شخص مخاطب را نمی دانید)

3- “Dear Jim” (اسم کوچک فرد در شرایط غیر رسمی تر استفاده می شود)

نکته1: کلماتی مانند Hello و Hi  برای نامه های غیررسمی تر یا زمانی که با مخاطب مقداری نزدیک شدید استفاده می شوند.

نکته2: در زمانهایی که ایمیل را به صورت گروهی و برای چند نفر می فرستید می توانید از این عبارات استفاده کنید که خیلی رسمی هستند:

1-Dear all

2- Hi everyone

جمله آغازین (opening sentence)

جمله آغازین یک ایمیل، کلید نوشتن یک ایمیل شفاف است. یک جمله آغازین خوب به خواننده می گوید که این ایمیل درباره چه موضوعی است.

اگر برای پیگیری از موضوعی که قبلا درباره اش صحبت کردید می تونید با یکی از موارد زیر شروع کنید:

“I’m just writing…”

“Just a short note to follow up on…”

یا شخصا توصیه می کنم که در جمله آغازین، دلیل ایمیل تان را توضیح بدهید که چرا می نویسید:

“I’m (just) writing to…”

“Just a (quick) note to…”

پیوست کردن فایل (attachment)

اگر در ایمیل تان، فایلی را پیوست یا همان attach کرده اید حتما باید به گیرنده بگویید که پیوست کرده اید. به این صورت:

“I’m sending you this week’s schedule as an attachment.”

“I’ve attached…”

“I’m attaching…”

“Please find attached…”

جمله پایانی (sign-off ها)

زمانی که می خواهید یک ایمیل را به پایان برسانید، از خودتان بپرسید که از خواننده می خواهید چه کاری انجام بدهد.

اگر می خواهید به شما پاسخی بدهد و منتظر پاسخ شان خواهید بود از موارد زیر استفاده کنید:

“I look forward to hearing from you.” (formal)

“Looking forward to hearing from you.” (less formal)

“I look forward to your reply.” (formal)

“Hope to hear from you soon.” (informal)

اگر می خواهید بگویید: اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید با من تماس بگیرید:

“Do not hesitate to contact me if you need any assistance.” (formal)

“Let me know if you need anything else.” (informal)

اگر نمی خواهید کاری انجام بدهد:

“Thank you for your help/assistance.”

“Have a nice day/weekend.”

بستن ایمیل

درست مانند salutation، بستگی دارد که مخاطب را چقدر می شناسید و به او نزدیک هستید. کلمات و عبارات برای بستن ایمیل :

“Sincerely” (formal)

“Kind/Best/Warm regards” (less formal)

اگر با خواننده آشنا و صمیمی هستید می توانید از عبارات زیر استفاده کنید (در نامه های رسمی توصیه نمی شوند):

“All the best”

“Best”

“See you (soon)”

“Take care”

“Bye (for now)”

برای جملات جزئی تر و تخصصی تر درباره کارتان می توانید از این لینک و این لینک استفاده کنید.

منبع

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...

بدون دیدگاه

شما اولین دیدگاه را ثبت کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا پیغام خود را وارد کنید.