Shallow Solar Pond: State-of-the-Art چکیده این مقاله درباره جنبه های مختلف استخرهای خورشیدی کم عمق (SSP) است که مناسب برای اهداف خانگی و برای تامین گرمای فرآیند صنعتی هستند. در مقدمه ایده اصلی وضعیت فناوری SSP را بین کاربردهای انرژی خورشیدی مختلف داده می شود. این قسمت همچنین طرح ها و عملکرد نوع کیف آب […]

ادامه مطلب

The Shallow Solar Pond Energy Conversion System چکیده مفهوم سیستم تبدیل انرژی استخر خورشیدی کم عمق به عنوان روشی موثر برای تولید توان الکتریکی مقیاس بزرگ از انرژی خورشیدی ارائه می شود. آب هم برای جمع آوری گرما و هم برای ذخیره سازی گرما استفاده می شود. لایه های پلاستیکی بی رنگ weatherable ارزان روی […]

ادامه مطلب