Sustainable supply chains: An introduction   چکیده همگرایی زنجیره های تامین و پایایی موضوعی مهم و قابل توجه است. در انجام این کار، تمرکز بر مدیریت و عملیات های زیست محیطی، از بهینه سازی محلی عوامل محیطی به در نظر گرفتن تمام زنجیره تامین در حین تولید، مصرف، خدمات مشتری و وضعیت پس از دفن […]

ادامه مطلب

Fuzzy dynamic programming approach to hybrid multiobjective multistage decision-making problems   چکیده هدف این مقاله توسعه یک روش برنامه ریزی پویا فازی جدیدی است برای حل مسائل تصمیم گیری چند مرحله ای چند هدفه ترکیبی. نخست ما روش شناسی ارزیابی فازی و بهینه سازی فازی برای سیستم های چند هدفه ترکیبی را ارائه می کنیم […]

ادامه مطلب

Public relations, ethics, and social media: A cross-national study of PR practitioners   چکیده این مقاله به دنبال مجموعه روابط عمومی دانش در دو سطح می باشد: نخست، یافته هایی را از مطالعات تجربی درباره نگرش های کارگزاران روابط عمومی نسبت به اقدامات اخلاقی و غیراخلافی درباره رسانه های اجتماعی ارائه می کند. دوم، نگرش […]

ادامه مطلب

Strategizing open innovation: How middle managers work with performance indicators چکیده نوآوری باز (OI) تبدیل به یک روش تجاری شده است که بسیاری از سازمانها و صنایع از آن پیروی می کنند. این مقاله، درک درباره اینکه مدیران میانی چگونه با شاخص های عملکرد برای استراتژیک کردن OI از طریق اتخاذ چشم اندازی پایین به […]

ادامه مطلب

An analysis of the open innovation effect on firm performance   چکیده الگوی نوآوری باز (OI) توضیح می دهد که شرکتها چگونه از طریق تعامل با سازمانهای دیگر ، نوآوری می کنند. چند پژوهشگر دریافتند که استراتژی های OI خاصی، تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری اقتصادی و صنعتی داشته اند. با این وجود، رویدادهای جستجو […]

ادامه مطلب