A Comprehensive Real-Time Traffic Map for Geographic Routing in VANETs   چکیده شبکه های اد هاک وسایل نقلیه (VANET ها) توجه زیادی را در طول دهه گذشته به خود جلب کرده اند. VANET ها نه تنها می توانند ایمنی رانندگی را ارتقا دهند، بلکه همچنین راحتی را نیز ارتقا می دهند، و از بیشتر سیستم های […]

ادامه مطلب

Ultralow Power Circuit Design With Subthreshold/Near-Threshold 3-D IC Technologies   چکیده نیاز به سیستم های با توان فراپایین و راندمان انرژی بالا به طور روزافزونی با افزایش در کاربرد وسایل قابل حمل به شدت کوچک شده و سیستم های حسگر از راه دور بدون نظارت در حال اهمیت یافتن است. مجتمع سازی 3D ، تکنولوژی […]

ادامه مطلب

One Cycle Controlled Bridge-less SEPIC Converter Fed BLDC Motor Drive   چکیده این مقاله ، درایو موتور DC براش لس (BLDC) با تغذیه کانورتر SEPIC بدون پل (BL) کنترل شده یک سیکلی (OCC) را برای کاربرد تهویه هوا ارائه می کند. سرعت کنترل درایو پیشنهادی توسط مدولاسیون دامنه پالس (PAM) اینورتر منبع ولتاژ (VSI) سه […]

ادامه مطلب

A Medium-Voltage Motor Drive Based on Diode-Clamped Modular Multilevel Converters چکیده کانورترهای چند سطحی مدولار (MMC) پتانسیل زیادی را در حوزه درایوهای ولتاژ متوسط از خود نشان داده اند، چون می توانند شکل موج خروجی عالی ای را با میانگین فرکانس های سوئیچینگ پایین تولید کنند. یک مسئله مهم در MMC این است که آن […]

ادامه مطلب

Non-communication protection method for meshed and radial distribution networks with synchronous-based DG   چکیده این مقاله یک روش محافظت موثری را ارائه می کند که می تواند برای هر دو شبکه توزیع (DN ها) مش و شعاعی با واحدهای تولید پراکنده سنکرونی (SBDG) استفاده شود. این روش نیاز به هیچ سیستم ارتباطی در هر دو […]

ادامه مطلب