A Comprehensive Real-Time Traffic Map for Geographic Routing in VANETs   چکیده شبکه های اد هاک وسایل نقلیه (VANET ها) توجه زیادی را در طول دهه گذشته به خود جلب کرده اند. VANET ها نه تنها می توانند ایمنی رانندگی را ارتقا دهند، بلکه همچنین راحتی را نیز ارتقا می دهند، و از بیشتر سیستم های […]

ادامه مطلب

Sustainable supply chains: An introduction   چکیده همگرایی زنجیره های تامین و پایایی موضوعی مهم و قابل توجه است. در انجام این کار، تمرکز بر مدیریت و عملیات های زیست محیطی، از بهینه سازی محلی عوامل محیطی به در نظر گرفتن تمام زنجیره تامین در حین تولید، مصرف، خدمات مشتری و وضعیت پس از دفن […]

ادامه مطلب

Evaluation of the ADMS, AERMOD, and ISC3 dispersion models with the OPTEX, Duke Forest, Kincaid, Indianapolis and Lovett field datasets   چکیده چکیده– عمل ارزیابی مدل این پرسش را توضیح می دهد که آیا مدل های جدید ADMS و AERMOD، باعث ایجاد بهبودهایی نسبت به ISC3 می شوند زمانی که با مشاهدات میدانی مقایسه می […]

ادامه مطلب

Experimental Research of Destruction of the Edge Field of the Slab–Column Structure Caused by Overload   چکیده سازه های ستون-دال که در کارهای طراحی و ساخت و ساز استفاده می شوند یکی از انواع رایج سازه هایی هستند که در صنعت ساختمان سازی استفاده می شوند. به وجود آمدن عوامل غیرمنتظره در مرحله طراحی می […]

ادامه مطلب

A LEARNING CONTROL TECHNIQUE TO INCREASE THE FREQUENCY OF SERVO-HYDRAULIC TESTING MACHINES   چکیده برای مقاوت مواد و مقادیر سایر فشارها و متوسط فشارها، عمر فرسودگی الزاما به تعداد سیکل های بار اعمال شده بر مواد تحت آزمایش بستگی دارد. به این دلیل، کار با دستگاه تست مواد در فرکانس های بالا مزیتهای کاهش زمان […]

ادامه مطلب

Adaptive Nonlinear Optimal Compensation Control for Electro-hydraulic Load Simulator   چکیده پس از مواجه شدن با مشکل کوپلینگ قوی موقعیت شبیه ساز بار الکتروهیدرولیکی (EHLS)، این مقاله یک استراتژی کنترل بهترین جبرانسازی غیرخطی تطبیقی را بر اساس دو پارامتر برآوردشده غیرخطی ارائه می کند، شامل ضریب بهره جریان سروو والو و فاکتور های کل ضریب […]

ادامه مطلب

Optimal Design for Torque Motor of Jet Pipe Electro-hydraulic Servo-val e Based on Dynamic Stiffness   چکیده در این مقاله مشخصات دینامیکی اسمبلی آرمیچر موتور گشتاوری را در الکتروهیدرولیک جت پایپ مطالعه می کنیم. نتایج نشان می دهند که سفتی اسمبلی آرمیچر و قطب فنر فیدبک قسمتهای کلیدی هستند که می توانند به طور مستقیم […]

ادامه مطلب

Digital Servo Valve System   چکیده سیستم سروو ولو دیجیتالی جدیدی برای استفاده در جابه جایی یک عملگر قادر است یا در حالت حلقه بسته یا در حلقه باز کار کند. این سیستم شامل کنترلری است که مقادیر پردازش شده پارامترهای عملگر را با مقادیر پارامتری از پیش انتخاب شده مقایسه می کند به صورت […]

ادامه مطلب

Mechanical Feedback Flow Control Servo Valve   این اختراع در خصوص بهبودها در سروو ولوهای کنترل جریان با عملکرد الکتریکی می باشد، و به طور دقیق تر، برای ولوهای با فیدبک مکانیکی ارتقا یافته. هدف مهمی از این اختراع، ارائه چیدمان فیدبک مکانیکی داخلی به ولو کنترل جریان می باشد که به اجزا سادگی می […]

ادامه مطلب

Flow Control Servo Valve   به طور کلی، این اختراع درباره پیشرفتها در سروو ولوهای عملکرد بالای نوعی است که در آن مکان یک اسلاید ولو ، جریان سیال تحت فشار را از منبع به رام یا بار دیگری تعیین می کند. به خصوص، این اختراع درباره سروو ولوی است که در آن مکان اسلاید […]

ادامه مطلب